top of page

Kontaktní údaje

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem.

Soukromá mateřská škola

Veselá opička s.r.o.

 

IČ: 04625102
DIČ: CZ04625102

Sídlo: Bařiny 894

Místo poskytovaného vzdělávání:

Bařiny 1101 , Štramberk 742 66

+420 721 162 164

+420 721 019 234

info@vesela-opicka.cz

Datová schránka: ctadng7 

Číslo účtu: 301015011/0300

Děkujeme za odeslání!

mapa_opicka.JPG

* Souhlas se zpracováním osobních údajů
 

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR),(dále jen "Souhlas")
 

1. Při zpracování osobních údajů v naší mateřské škole používáme pouze řádně zvolené postupy a též dostatečné způsoby zabezpečení osobních údajů. Zároveň zpracovávat osobní údaje mohou pouze vybraní zaměstnanci či spolupracovníci, jelikož máme zájem na tom, abychom osobní údaje zpracovávali pouze důvěryhodným a transparentním způsobem v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016.

2. Tímto tedy udělujete souhlas společnosti Soukromá mateřská škola Veselá opička s.r.o. se sídlem Bařiny 894, 742 66 Štramberk, IČ: 04625102, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka 64488 C, (dále jen "Správce"), aby v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 zpracovávala osobní údaje. Osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány po dobu 5 let.

3. Je důležité, abyste věděli, že při sběru, uchovávání a dalším zpracování Vašich osobních údajů na základě tohoto souhlasu dochází ke zpracování osobních údajů v tomto rozsahu: Osobní údaj jméno a příjmení (včetně označení navštěvované třídy) a práce žáků včetně vlastnoručního podpisu se zpracovávají za účelem vystavení v prostorách mateřské školy, zveřejnění na webových stránkách mateřské školy, propagace organizace a veřejné dokumentace školních akcí a další prezentace mimo prostory školy. Osobní údaj datum narození, adresa trvalého bydliště, národnost a mateřský jazyk škola zpracovává za účelem evidence dětí. Informace o zdravotním stavu, alergii, nemoci, číslo zdravotní pojišťovny, potvrzení lékaře apod. jsou zpracovávány za účelem evidence vedoucí k lepší péči. Za účelem snadnější orientace a bezpečnosti se zpracovávají seznamy dětí a jejich značek popřípadě alergií, které jsou uchovávány ve třídách ve stolech učitelů. Pokud se dítě zúčastní mimoškolní akce (plavání, výlety apod.), je k účelu udělen souhlas v rozsahu zpracování jmenného seznamu včetně předání přepravcům. Udělení souhlasu je také zapotřebí v případě zpracování seznamu dětí na soutěžích za účelem evidence v rámci seznamu soutěžících. Osobní údaje zákonného zástupce jsou zpracována za účelem kontaktování a informování zákonného zástupce, popřípadě e-mailová adresa pro zasílání newsletteru týkající se výchovy a vzdělávání dětí. Osobní údaj jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, zdravotní údaje se mohou také zpracovávat za účelem jednání s výchovným poradcem. Dále se osobní údaje zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb (speciálního pedagoga, dětského psychologa, klinického logopeda a dalších). Fotografie dětí se zpracovávají za účelem propagace školy, dokumentace školních akcí a publikace fotografií široké veřejnosti např. prostřednictvím webových stránek mateřské školy. Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po dobu docházky dítěte do Soukromé mateřské školy Veselá opička s.r.o. a následující 3 měsíce poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

Veškeré další potřebné informace související se zpracováním Vašich osobních údajů naleznete v aktuální verzi našeho dokumentu Směrnice Soukromé mateřské školy Veselá opička s.r.o. pro zpracování osobních údajů dostupného na webových stránkách organizace www.vesela-opicka.cz nebo v kanceláři ředitele mateřské školy.

bottom of page