Dokumenty k zápisu:

Vyjádření lékaře, příloha k žádosti o přijetí do MŠ

Čestné prohlášení k očkování

Žádost o zápis do MŠ

Zápisní a evidenční list

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zapojením zvířat do výchovně-vzdělávacího procesu

Dohoda - školné

Dohoda - stravné

Dokumenty MŠ

Školní řád

Školní vzdělávací program 

Důležité informace pro rodiče

Směrnice GDPR ke stažení