top of page

Zápis pro školní rok 2024/2025

Aktuálně můžete provádět registraci dětí na školní rok 2024/2025

 

V sekci „Dokumenty k zápisu“ stáhnete vše potřebné. Vyplněné dokumenty spolu s kopií rodného listu doručte do MŠ následujícími způsoby:

 

− osobním podáním ve škole.

 

Na základě kritérií pro přijetí dětí, bude žadatel informován o přijetí či nepřijetí dítěte.  Tuto informaci obdrží žadatel nejpozději do 30 dnů ode dne vyhlášeného termínu zápisu. Zapisovat již můžete i děti na další školní roky, jelikož jedno z kritérií je včasná registrace uskutečněná pomocí webových stránek.

Snímek obrazovky 2023-05-18 101553.png

Registrace k zápisu do MŠ

Chcete-li registrovat dítě k zápisu, případně předběžně do pořadníku, věnujte, prosím, pozornost následujícímu registračnímu formuláři:

bottom of page