top of page

O nás a našem projektu

Soukromá mateřská škola Veselá opička s.r.o. je projekt, který vznikl jako  splnění jednoho velkého snu. Přes veškerá úskalí, trvající téměř čtyři roky, se nám podařilo otevřít dveře Veselé opičky v září roku 2018. Chtěli jsme vytvořit prostředí, ve kterém by první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny hodnotném základě, a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života. Chceme dětem usnadňovat jejich další životní i vzdělávací cestu. Snažíme se vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech okolností jsou maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí.

83224220_589107388488733_715212241338630
82506054_2234617886833093_45054516172685
51804070_2278309158870019_28790413773735
82261671_522968475235879_613577531110457

Moderní budova a zázemí

Moderní stavba nenásilně zapadá do okolního prostředí. Chtěli jsme pro děti vybudovat moderní prostory, které zároveň budou ctít beskydskou atmosféru, a kde se bude přirozeně snoubit čistota, světlo a jednoduchost. 

Hřiště a prostory pro venkovní aktivity

Nové hřiště, vlastní zahrádka a zatravněné prostory jsou přímo propojeny s vnitřní hernou. Naše mateřská škola disponuje krásným zatravněným areálem, jehož součástí je i dětské hřiště a vlastní zahrádka. Na tu jsme obzvláště hrdí, protože chceme u dětí rozvíjet vztah k pěstování, a hravou formou je učit, jak si mohou dopřát vlastní čerstvé ovoce a zeleninu.

Výukové a herní prostory

Dvě plnohodnotné třídy vybavené didaktickými pomůckami. Naše třídy jsou vybaveny veškerým potřebným vybavením s ohledem na bezpečnost a zdraví dětí. Nepoužíváme za každou cenu ty nejdražší a nejbláznivější hračky, spíše se snažíme děti inspirovat k vzájemné hře, tvořivosti, snažíme se podporovat jejich fantazii a "škola hrou" u nás není jen frází.

Sociální a hygienické zázemí

Škola disponuje veškerým potřebným zázemím, jako jsou šatny, dětské toalety se sprchovacím koutem školní jídelna - výdejna.​ Vybavení mateřské školy je přizpůsobeno pro výchovu a vzdělávání jak pro děti od dvou let, tak pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

"Vše co děláme, děláme způsobem, jakým bychom se věnovali vlastním dětem - inspirují nás obrovské možnosti a zároveň rizika, která předškolní péče představuje pro další život člověka"

Tým mateřské školy

 

15289068_1336242319743379_22125280677619

Náš Tým

Naše mateřská škola disponuje kvalifikovaným 

týmem  zapálených odborníků. V důsledku menšího počtu dětí můžeme lépe reagovat na individuální potřeby každého dítěte a výchovně vzdělávací proces tak přizpůsobovat vývojovým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám každého z nich. Naši kolegové se neustále vzdělávají dle nejnovějších trendů v předškolním vzdělávání.

stažený soubor.png

Program Začít spolu

V procesu učení vycházíme z vlastních zkušeností dětí a dáváme jim prostor k objevování, hledání vlastních cest a učení se prožitkem. Rozvíjíme spolupráci dětí a jejich vzájemné učení. Vytváříme pozitivní atmosféru, ve které děti chtějí zkoušet nové věci, chybu berou jako příležitost pro další učení a mohou být samy sebou. 

check-time-logo-icon-design-vector-22947

Čas není náš nepřítel

Známe a chápeme uspěchanost dnešní doby - díky větší pracovní a časové vytíženosti rodičů, je provozní doba naší mateřské školy nadstandardní, a to pondělí až pátek od 6:00 do 18:00. Samozřejmostí je fungování o letních prázdninách

edcc7ceb893e653a51d11f1b5d23519c.jpg

Principy Montessori výuky

V průběhu desítek let práce s dětmi se vybudoval systém, ve kterém dokážeme dětem zprostředkovat realitu tak, že ji zvládnou uchopit a pochopit. Montessori pomůcky, prostředí a organizace práce jsou nastavené tak, aby umožňovaly dětem prožívat hluboké uspokojení z toho, co udělají. Důvěřují vlastní cestě a každodenně ji ověřují. Dvouleté děti mohou pracovat s desítkovou soustavou, hrát si s hlínou nebo upéct vlastní koláč, sedmileté prozkoumávají galaxie i místní knihovnu. Zkrátka se mohou stát tím, kým chtějí být.

anglicky.JPG

Výuka anglického jazyka

S anglickým jazykem seznamuje děti od dvou let a to v průběhu celého týdne. Jedno odpoledne je pro starší děti navíc zvlášť věnováno intenzivnímu osvojování angličtiny.

" Vše co děláme, děláme způsobem, jakým bychom se věnovali vlastním dětem - inspirují nás obrovské možnosti a zároveň rizika, která předškolní péče představuje pro další život člověka. " 

Veronika Socha Kolibová, zakladatelka

bottom of page