top of page

Partneři MŠ:

5893_msk.jpg
LOGO Multised.jpg
logo.png
žárský-logo.JPG
Turbo.JPG

Tomáš Dorazil

Aleš Hodslavský

Daniel Tobiáš

LOGO-png.png
Výstřižek.JPG

Projekty, programy, granty MŠ:

Snímek obrazovky 2023-05-05 210043.png

Přijaté finance: 386.566,-      Doba trvání projektu: 1.11.2022 - 31.10.2024

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Ámos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I. Období realizace našeho projektu 1.11.2022 - 31.10.2024

Z celkové výše finančních prostředku ve výši 386.566,- Kč hradíme tyto aktivity: Školní asistent MŠ a Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

5893_msk.jpg

Přijaté finance: 70.000,-      Doba trvání projektu: 1.7.2022 - 25.11.2022

Finanční prostředky byly využity na vybudování venkovní učebny a didaktické potřeby pro děti.

bottom of page